Select Page

UITVERKOCHT

€ 20,50 per stuk

Wandelen in neder-oostenrijk en burgenland

Bijna 500 jaar later zorgt de “Sultan’s Trail” opnieuw voor een belangrijke verbinding
tussen Oost en West en dat tegen de achtergrond van de recente en toekomstige
uitbreiding van de EU naar het Oosten. “Te Sultan’s Trail” verbindt lidstaten met
kandidaat lidstaten, voortbouwend op een eeuwenlange kruisbestuiving.
De Sultan’s Trail heef als doel een weg van vrede te zijn, een ontmoetingsplaats voor en
verbinding tussen mensen, volken, ongeacht hun geloof en cultuur. Door opnieuw
het spoor van Süleymans tocht te volgen herinneren we ons – aan de ene kant – onze
gemeenschappelijke oorsprong, herkennen onze eerder genoemde gemeenschappelijke
erfenis en respecteren we – aan de andere kant – de culturele verschillen, die er
zijn, en die we waarderen als culturele diversiteit, overeenkomstig het motto van de
EU, namelijk ‘eenheid in diversiteit’.
Dit motto, dat wijst op een internationale verbinding van respect en samenwerking,
toont nog meer naast z’n historische een symbolische betekenis. De Sultan’s Trail
biedt ook grote economische mogelijkheden. Het pad, dat vaak door geïsoleerde
landelijke gebieden loopt, kan een enorme bijdrage leveren aan de ontsluiting van
zulke onderontwikkelde regio’s, want de gastgemeenschappen worden er beter van.
Voor de stichting Sultan’s Trail is interregionale en transnationale samenwerking
een basisvoorwaarde en wil door middel daarvan het toerisme ontwikkelen, en ook
meer zicht geven op het culturele en de geschiedenis van de gastlanden. De nadruk
ligt daarbij op het scheppen van werk op een duurzame wijze. Aangezien wandelen
de natuurlijkste vorm van bewegen over onze planeet vormt, is de Sultan’s Trail
daarvoor een uitstekende methode.
Wij zijn enorm dankbaar voor het warme onthaal en betrokkenheid, die we van de
gastgemeenschappen op de route hebben ontvangen; mede daardoor zijn de eerste
trajecten van de Sultan’s Trail nu klaar. Ze moeten uiteindelijk het volledige traject
omvatten door Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, Bulgarije, Turkije
en varianten daarvan ook door Roemenië en Griekenland.
Wij nodigen je uit ons te vergezellen op dit cultureel en historisch avontuur.


Sedat Çakır